Abiks algajale rollerimehele (ABC) !

Kõik mis on seotud rolleritega

Moderaator: Moded


Teema algataja
Knolps
Postitusi: 151
Liitunud: 24 Mär 2004, 22:33
Asukoht: Tallinn

Abiks algajale rollerimehele (ABC) !

Lugemata postitus Postitas Knolps » 02 Juul 2004, 21:40

Palju on tekitanud kõneainet see, et rollerimehed ei oska sõita ja eiravad liikluseeskirjasid meeletult. Siinkohal teen teema, kus iga rollerimees, kes varem pole rolleriga linnas või kohas sõitnud, kus on märke vaja vaadata või lihtsalt pole varem LE-d tundnud. Hulluks ma ei ole läinud - küll, aga tahan, et rollerimehed oskaksid liigelda, sest ei taha ise sattuda autojuhtide ja tsiklimeeste viha alla sellega, et rollerimehed ei oska liigelda...

Algaja rollerimehe ABC
Mopeedijuht peab olema vähemalt 14-aastane
14–15-aastasel mopeedijuhil peab mujal kui õuealal olema kaasas käesoleva määruse ja ohutu sõidu võtete tundmist tõendav tunnistus.
Mopeedijuhil ja tema sõiduki sõitjal peab olema peas kaitsekiiver.
Mopeedi tehnoseisund peab vastama valmistaja nõuetele. Mopeedil peab sõites ees põlema valge tuli.
Mopeedijuht ei tohi:
1) sõita juhtrauast käega kinni hoidmata (peab juhtrauda hoidma mõlema käega, välja arvatud käega hoiatusmärguandmise ajal);
2) lasta ennast vedada teise sõidukiga;
3) vedada esemeid, mis takistavad juhtimist või tekitavad ohtu teistele liiklejatele;
4) pukseerida haagist, mis ei ole selleks valmistatud;
5) sõidutada sõitjat, kes ei istu kindlal istmel või ei ole kiivrit peas.

Liikluseeskiri:
Sõidukite liiklus Eestis on parempoolne.
Keegi ei tohi oma rolleri või tegevusega, tegevusetusega ohustada või takistada liiklust.
(1) Anda teed (mitte takistada) all mõistetakse nõuet, et liikleja ei jätkaks ega alustaks liikumist ega teeks mingeid manöövreid, mis võiksid sundida teist liiklejat muutma liikumissuunda või -kiirust. Liikleja, kellel on kohustus anda teed, peab sellest selgelt märku andma kiiruse vähendamisega või sujuva peatumisega.
(2) Eesõiguse all mõistetakse liikleja õigust liikuda enne teist liiklejat.
(3) Eraldusriba all mõistetakse sõiduteid eraldavat tõkke-, haljas- või muu riba, mis ei ole ette nähtud sõidukite liiklemiseks.
(4) Hädapeatumise all mõistetakse sõiduki seismajäämist või -jätmist, kui sõidu jätkamine on võimatu või ohtlik.
(5) Jalakäija all mõistetakse vastavalt «Liiklusseadusel» isikut, kes kasutab teed liiklemiseks jalgsi või ratastooliga. Jalakäija all mõistetakse ka isikut, kes kasutab liiklemiseks rula, rulluiske, -suuski, tõukeratast, -kelku või muid nendesarnaseid abivahendeid. PS: Rolleriga on keelatud kõnniteel sõita, ainult tohib sõita jalgratta teel, kui see on kõnniteest eraldatud.
(6) Mopeedi all mõistetakse tulenevalt «Liiklusseaduse» lisast 1 kahe- või kolmerattalist sõidukit, mille sisepõlemismootori töömaht ei ületa 50 cm3 ja valmistajakiirus ei ületa 45 km/h.
(7) Peatee all mõistetakse liiklusmärgiga «Peatee» tähistatud teed kogu selle ulatuses. Ristmikul on sama tähendus ka liiklusmärgiga «Ristumine kõrvalteega» tähistatud teel ristuva või suubuva tee suhtes, kattega teel kruusatee või pinnastee suhtes ja kruusateel pinnastee suhtes. Kruusa- või pinnastee kattega lõik enne suubumist kattega teele ei muuda neid kattega teeks.
(8 ) Pöörde all mõistetakse pööret kõrvale või tagasi.
(9) Ülekäiguraja all mõistetakse tee osa, mis on ette nähtud jalakäijale tee ületamiseks. Reguleerimata ülekäigurada tähistatakse vastavate liiklusmärkide või teekattemärgisega. Reguleeritaval ülekäigurajal määratakse käigukord jalakäijafooride tulede või reguleerija märguannetega, kusjuures teel võivad olla vastavad teekattemärgised.
(10) Teel, millel on eraldusriba, ei tohi liikuda sõiduteel eraldusriba kõrval ega piki eraldusriba, kui sellel pole kõnniteed.
(11) Möödasõit - enne möödasõidu alustamist peab juht veenduma, et:
1) ükski tema järel sõitev juht pole alustanud temast möödasõitu;
2) ees sõitev juht pole andnud vasaksuunamärku;
3) möödasõiduks kasutatav rada on vajalikus ulatuses vaba;
4) möödasõitu lõpetades saab ta naasta pärisuunavööndisse, ohustamata ja takistamata juhte, kellest ta mööda sõidab.
(12) Kui möödasõidu ajal ilmneb takistus või liiklusoht, mida juht ei saanud ette näha või ei osanud õigesti hinnata enne möödasõidu alustamist, tuleb möödasõit katkestada. Kui möödasõidu katkestanud juht tahab naasta pärisuunavööndisse, peavad taga sõitvad juhid seda võimaldama.
(13) Mööda sõita ei tohi:
1) ristmikul ja ristmiku vahetus läheduses sellele suubuval teel, välja arvatud selline ristmik, kus teistest suundadest lähenevad juhid peavad andma teed;
2) raudteeülesõidukohal ja selle vahetus läheduses enne ülesõidukohta;
3) reguleerimata ülekäigurajal;
4) piiratud nähtavusega teelõigul
(14) Peatuda ei tohi:
1) kohas, kus liikluskorraldusvahend seda ei luba;
2) raudteeülesõidukohal;
3) trammiteel või sellele lähemal kui 1 m;
4) silla, estakaadi või viadukti peal ning all, välja arvatud seal parkimiseks lubatud kohad;
5) kohas, kus seisev sõiduk teeb võimatuks teiste sõidukite liikumise või takistab jalakäijaid;
6) ülekäigurajal või jalgrattatee sõiduteega ristumise kohal või lähemal kui 5 m enne neid kohti, kahesuunalise tee vasakul poolel peatudes aga lähemal kui 5 m pärast neid kohti;
7) kohas, kus suunavööndit või sõidurada tähistava pideva märgisjoone ja peatatud sõiduki vahe oleks alla 3 m;
8 ) D-kategooria ühissõiduki peatuskoha teelaiendil või teekattemärgisel «Ühissõidukipeatus», nende puudumisel aga peatuse poolel lähemal kui 15 m liiklusmärgile «Bussi- või trollipeatus» või «Taksopeatus», kui see takistab vastavalt kas D-kategooria ühissõidukite või sõitjate veoks ettenähtud taksode liiklust;
9) lähemal kui 15 m enne liiklusmärki «Trammipeatus»;
10) kohas, kus sõiduk varjaks fooritulesid või liiklusmärke teiste liiklejate eest;
11) sõiduteel piiratud nähtavusega kohas;
12) haljasalal ilma selle omaniku (valdaja) loata;
13) eraldusribal ja selle katkestuskohas;
14) ristuva sõidutee äärele lähemal kui 5 m, kuid mitte kohakuti ristuva kõnniteega;
15) ristmikul, välja arvatud seal parkimiseks lubatud kohad. Erandina tohib kolmeharulisel ristmikul peatuda ja parkida ristmikku otse läbival teel umbharu vastasküljel, kui selle tee suunavööndeid keelab ületada liikluskorraldusvahend.
(16) Reguleerimata eriliigiliste teede ristmikul peab kõrvalteel sõitev juht andma teed juhile, kes läheneb ristmikule või liigub sellel mööda peateed, sõltumata tolle juhi sõidusuunast.
(17) Kui foorituli või reguleerija märguanne lubab sõita trammil ja rööbasteta sõidukil korraga, on eesõigus trammil
(18 ) Kui ristmikul on kõrvuti paigaldatud ümar- ja nooltuledega foorid, sõidetakse nooltuledega osutatavas suunas ainult rohelise nooltule põledes.
(19) Foori lubava tule süttimisel peab juht andma teed juhile, kes lõpetab ristmiku ületamist, ja veel sõiduteel olevale jalakäijale.
(20) Foori või reguleerija keelava märguande korral tuleb peatuda stoppjoone või stoppjoonemärgi ees. Selle puudumisel võib sõita kuni ristuva sõidutee ääreni, takistamata jalakäijat.
(21) Raudteed ei tohi ületada:
1) foori keelava tule korral, sõltumata tõkkepuu olemasolust või asendist;
2) sulguva, suletud või avaneva tõkkepuu korral, sõltumata foorituledest;
3) reguleerija keelava märguande korral;
4) kui juht oleks sunnitud rööbasteel peatuma

- Nendest peaks piisama, et korralikult ja kultuurselt liigelda, kuid, et tõelisse liiklusesse minna (loe: linna) siis seda jääb siin kindlasti väheks ja soovitan korralikult LE läbi lugeda ja märke uurida. Samuti on igas suuremas poes müügil (kus on väike raamatulett) LE käsiraamat (hind oli ca 60.-) Internetis saad teha seda SIIT

Kõik mis puudutab rollerilubade tegemist:
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=85710


Suletud

Mine “Rollerid”