Scooter Racing EKV Rolleritele 2012

Kõik mis on seotud rolleritega

Moderaator: Moded


Teema algataja
hiiglane

Scooter Racing EKV Rolleritele 2012

Lugemata postitus Postitas hiiglane » 29 Apr 2012, 17:25

Eesti Mootorrattaspordi Föderatsioon
Rollerite VÕISTLUSTINGIMUSED 2012
SISUKORD
1. Võistluste korraldamine
2. Turvateenistus
3. Dokumentatsioon ja võistluspaiga ettevalmistus
4. Võistluste ajakava
5. Võistlussõitude kestvused
6. Masinaklassid, kubatuurid ja võistlejate vanused
7. Tulemuste arvestus
8. Tehnilised tingimused masinaklassidele 2012.a.
9. Tulemuste arvestus
10. Kõrvaline abi rajal
11. Eelregistreerimine, registreerimine võistluspäeval, osavõtumaksud
12. Start / finiš
13. Võistlusrada
14. Distantsi lõikamine
15. Protestid
16. Treeningute ja startide kord
17. Stardijärjekorra valik
18. Kohtunike tegevus ja võistluskontroll
19. Võistluste järelvalve
20. Žürii õigused
21. Peakohtunik
22. Peasekretär
23. Peaajamõõtja
24. Tehnilise kontrolli vanem
25. Start / finiši vanem
26. Kohtunik võistlejate juures
27. Rajameister
28. Kohtunike lipud ja märguanded
29. Karistused võistlejatele, korraldajatele ja kohtunikele
30. Lisad
1. Võistluste korraldus
1.1.Võistlusi võivad korraldada kõik EMF-i liikmed ja teised juriidilised isikud, kes on registreerinud võistlused vastavalt EMF-i poolt kehtestatud korrale kalenderplaanis. Kalenderplaani väliste võistluste korraldamine on lubatud ainult EMF-i Supermoto komisjoni kirjalikul nõusolekul.
1.2.Võistluse juhend peab olema esitatud EMF-i Supermoto alajuhile kooskõlastamiseks vähemalt üks kuu enne võistlust vastavalt näidisjuhendile. EMF-I Supermoto alajuht on kohustatud peale konkreetse võistluse korraldajalt võistluse juhendi laekumist koheselt läbi rääkima selle konkreetse võistluse korraldustoimkonnaga (võistluse direktor, peakohtunik).
1.3.Kooskõlastatud juhendi kinnitab EMF-i juhatus. Võistluse juhend kinnitatakse omavalitsuse nõusoleku olemasolul. EMF-i sekretariaat avaldab võistluse juhendi pärast võistluse registreerimismakse 125.- € (sisaldab vastutuskindlustusmakset) tasumist, EMF-i kodulehel Supermoto alajaotuses . Kinnitamata võistlusjuhendid on kehtetud ja nende levitamine keelatud. Võistluse korraldaja on kohustatud eksponeerima kinnitatud võistlusjuhendi võistluspaigas.
1.4. Kohtunike tegevus:
Eesti MV etappidele määrab peakohtuniku Supermoto alakomisjon.
Kohtuniku A-litsentsi peavad omama: Peakohtunik, rajameister, st-fin vanem, teh kontrolli vanem.
- peakohtunik,
- peasekretär,
- rajameister,
- start / finiši vanem,
- tehnilise kontrolli vanem,
- peaajamõõtja,
- stardikohtunikud,
- rajakohtunikud (juhul, kui nad ei oma litsentsi, tuleb läbi viia võistluse-eelne seminar).
2. Turvateenistus
2.1. Treeningute ja võistlussõitude ajaks peab olema tagatud osavõtjate, pealtvaatajate ja elanikkonna ohutus, samuti vara puutumatus.
Selleks: - Kõikidel võistlustel peab olema meditsiiniteenistus , mida juhib võistluse meditsiiniteenistuse vanem. Võistluse meditsiiniteenistuse vanem ja võistluse direktor tagavad vajaliku tehnika ja kvalifitseeritud töötajate olemasolu. Võistluse direktor ja võistluse meditsiiniteenistuse vanem määravad kindlaks kannatanute evakuatsiooniplaani enne võistluste algust.
- Hädaolukorra (avarii, tulekahju jne.) likvideerimiseks määravad võistluse direktor ja turvateenistuse vanem enne võistluse toimumist kindlaks kõikide toimkondade jaoks tõhusa hädaabi/evakuatsiooniplaani.
2.2 Võistluste ajal on sõitmine lubatud ainult võistlus- ja soojendusrajal. (Võistluspaigas on võistlustehnikaga (k.a. roller ) sõitmine lubatud ainult võistlusrajal (käivitamine ootetsoonis kohtuniku loal (vile, roheline lipp) ja soojendusrajal.)
3. Dokumentatsioon ja võistluspaiga ettevalmistus
3.1. Litsents.
Võistleja peab omama kehtivat võistlejalitsentsi võistlustel osalemiseks.
Võistleja on kohustatud esitama võistlusele registreerimisel kehtiva EMF-i poolt väljastatud rahvusliku või rahvusvahelise võistlejalitsentsi. Teiste riikide sportlased esitavad lähetava maa mootorrattaspordi organisatsiooni poolt väljastatud võistlejalitsentsi. Võistlejalitsents jääb tagatiseks ajamõõdu transponderi eest. Võistleja, kes ei oma litsentsi, saab osta ühekordse võistlusloa registreerimisel, esitades isikut tõendava dokumendi ja tasudes vastavalt EMF juhatuse poolt kinnitatud korrale.
Transponderi tagatiseks jääb isikut tõendav dokument. EKV-tel Rolleritele saavad sportlased ühekordse võistlusloa ainult EMF-i liikmesklubi poolt väljastatud stardiloa alusel.
3.2. Kõik võistluspaigad peavad olema inspekteeritud Supermoto komisjoni poolt määratud isiku poolt vähemalt 4 päeva enne võistluse algust. Inspekteerimise kohta koostatakse võistluspaiga ülevaatuse akt. Peale akti koostamist ei ole lubatud teha muudatusi nende rajaelementide kujudes, mis inspekteerimise hetkel vastasid nõuetele. Võistluse korraldaja on kohustatud lõpetama aktiga määratletud vaegtööd punktis 3.4 äratoodud tähtajaks.
3.3. Inspekteerimisel peab võistluse korraldaja esitama võistluse läbiviimise asukoha plaani,
kus on ära näidatud:
- rajaskeem
- boksialad (abistamistsoon, eelboks, starditsoon, kinnine park)
- publikule mõeldud alad
- meditsiiniteenistuse paiknemise kohad
- rajakohtunike punktid (numbritega)
- teised rajatised, mis on seotud võistluse läbiviimisega
- publiku parkla
3.4 Võistluspaiga lõplik inspekteerimine toimub võistluse toimumise eelsel päeval, kus osalevad žürii esimees, direktor, peakohtunik ja vajadusel kaasatakse rahvusvahelise kogemusega võistlejaid.
3.5 Võistluspaigas olev helivõimendussüsteem peab tagama rahuldava kuuldavuse üle kogu publiku- ja boksiala.
3.6 Võistluspaigas peab olema tagatud elektrivool kõikide toimkondade normaalseks tegevuseks.
3.7 Võistluspaigas peab olema määratletud abistamis- ja signaaltsoon (edaspidi abistamistsoon). Abistamistsooni peab olema paigaldatud sõiduaegu kuvav ekraan. Abistamistsoonis on suitsetamine keelatud.
3.8 Võistluspaigas peab olema määratletud ala: Kinnine park , mis peab mahutama vähemalt
3 – 5 võistlusratast.
4. Võistluste ajakava
4.1. Eesti Karikavõistlustel peab olema registreerimine lõppenud vähemalt 15 minutit enne antud masinaklassi ajasõidu algust.
4.2. Kvalifikatsiooni sõit peab olema lõppenud 25 minutit enne esimest starti. Üks treeningsõit kestab mitte vähem kui 10 minutit sõiduaega. Treening võib koosneda kahest osast: 1/3 (vähemalt 5 min.) vabatreening ja 2/3 (vähemalt 10 min.) kvalifikatsioon.
4.3. Treeningute ajakava määratakse võistlusjuhendiga.
4.4. Startide järjekord määratakse võistlusjuhendiga .Eesti KV etappidel peab olema iga masinaklassi esimese ja teise stardi vaheline aeg vähemalt 60 minutit.
5. Võistlussõitude kestvused
5.1. Võistlussõitude kestvused:
“standard 50” 10min. + 2 ringi
“4-takti” 10min+2 ringi
“Sport 70” 10min.+2 ringi
“Racing 70” 10min.+2 ringi
6. Masinaklassid,kubatuurid ja võistlejate vanused
6.1. “Standard 50” - kaks takti kuni 50 cc, 10-aastakäik ja vanemad
6.2. “4-takti” - 4 takti , 12-aastakäik ja vanemad
6.3. “Sport 70” - kaks takti kuni 70 cc, 14-aastakäik ja vanemad
6.4. “Racing 70”- 2 takti kuni 70cc, 16-aastakäik ja vanemad. SM komisjoni otsusel võib erandkorras lubada ka 14. ja 15.-aastakäik, kui on vähemalt aastane võistluskogemus mõnes teises motospordi sarjas.
7. Tulemuste arvestus
7.1. Kõigis masinaklassides toimub EKV arvestus.
7.2. Kõigis võistlusklassides läheb 2 halvimat starti hooaja jooksul punktiarvestusest maha.
8. Tehnilised tingimused masinaklassidele 2012. a.
8.1. “Standard 50” klass:
8.1.1. eemaldada võib : seisujala, peeglid, suunatuled, tuled, helisignaali, kaasreisija jalatoed, riikliku numbrimärgi.
8.1.2. kasutada tohib ainult tootja poolt ette nähtud sisselaskesüsteemi(kollektorit).
8.1.3. toitesüsteem- karburaator, mitte rohkem kui 17,5 mm/ kasutada tohib ainult tootja poolt ettenähtud sissepritsesüsteemi.
8.1.4. pidurid- ei ole lubatud muuta tootja poolt ette nähtud pidurisüsteemi.
8.1.5. süüde- kasutada tohib ainult tootja poolt ette nähtud süütesüsteemi sh.CDI-d.
8.1.6. vedrustus- keelatud on kasutada racing amortisaatoreid ja esiharki.
8.1.7. silinder- kasutada tohib ainult tänavasõiduks ettenähtud max 50cc silindrit,silindripead, kolbi ja kolvirõngaid (“for racing only” variandid on keelatud). Silindri sisse- ja väljalaskeavade muutmine on keelatud).
8.2 “Standard 50” klassis võib kasutada:
8.2.1. teise tootja väljalaskesüsteemi
8.2.2. teise tootja õhufiltrit.
8.2.3. teise tootja jõuülekande detaile(variaatori sisu).
8.3. “4-takti” klass:
8.3.1 mootor peab baseeruma 50cc rolleri mootoriblokil
8.3.4 ülejäänud muudatused on lubatud, kui nad ei lähe vastuollu p 8.6 ja 8.7 nõuetega
8.4. “Sport 70” klass:
8.4.1 mootor peab baseeruma 50cc rolleri mootoriplokil.
8.4.2. silinder:
 lubatud on kasutada mis tahes tüüpi kuni 40mm läbimõõduse kolviga silindreid(50cc)
 kuni 47,6mm läbimõõduse kolviga ja ühe väljalaskeavaga silindreid(70cc).
8.4.3. süüde:
 70cc silindriga tohib kasutada ainult tootja poolt ette nähtud süütesüsteemi sh. CDI-d.
 kuni 50cc silindriga piiranguid ei ole
8.4.4. karburaator:
 70cc silindriga-mitte rohkem kui 21mm.
 Kuni 50cc silindriga- piiranguid ei ole.
8.4.5. ülejäänud muudatused on lubatud, kui nad ei lähe vastuollu p 8.6 ja 8.7 nõuetega
8.5. “Racing 70” klass:
8.5.1. mootor peab baseeruma 50cc rolleri mootoriplokil.
8.5.2. ülejäänud muudatused on lubatud, kui nad ei lähe vastuollu p 8.6 ja 8.7 nõuetega
8.6. Mootor ja süsteemid.
6.6.1. Kõikides masinaklassides tohib kasutada ainult variaatorülekandega mootorit.
8.6.2. Summuti peab olema mootori külge kinnitatud kogu võistluste aja. Katkise või lahtise summutiga võistleja eemaldatakse võistluselt. 8.6.3. Lubatud on kasutada ainult tööstuslikult toodetud kütusepaake.
8.6.4. Kütuse-, õli ja jahutusvedeliku lekked ei ole lubatud.
8.6.5. Turbo- ja nitrosüsteemide kasutamine on keelatud.
8.6.6. Pöörlevad mootoriosad peavad olema kaetud.
8.6.7. Kõigis masinaklassides on kohustuslik kasutada vedeliku anumaid tuulutus ja ülevoolu voolikute otsas. Anum peab olema valmistatud õlikindlast materjalist ja mahutavusega min 300ml. Keelatud on kasutada joogi pudeleid ja purke(red bull, coca-cola jne).
8.6.8. Rolleri juhtraual peab paiknema suretusnupp, mida saab kasutada käsi juhtraualt eemaldamata. Kui rollerile on paigaldatud “killswitch”(automaatne mootorisuretussüsteem kukkumise korral) ei ole suretusnupu paigaldamine kohustuslik. Punkt on soovituslik klassis “Sport70” ja ei kehti klassi “Standard50” jaoks.
8.7. Raam ja veermik.
8.7.1. Raam peab olema rollerilt pärit ning terve, lubatud on täiendavad tugevdused.
8.7.2. Esihargil ja juhtraual ei tohi olla lõtke.
8.7.3. Peavad olema eraldi toimivad, töökorras esi- ja tagapidurid .
8.7.4. Teljevahe muutmine on keelatud.
8.7.6. Slick rehvid ja rehvi eelsoojendid on keelatud, rehimustri min. sügavus peab olema 2mm. Punkt ei kehti klassi “Racing 70” kohta.
8.7.7. Suuna- ja gabariidituled võib eemaldada, kui ei ole eemaldatud tuleb kõik tuled kinni teipida.
8.7.8. Ei tohi esineda teravaid väljaulatuvaid nurkasid ja detaile.
8.7.9. Klassides “SPORT70” ja “RACING70” tuleb traadiga stoperdada pidurisadulate kinnituspoldid.
8.7.9. Keredetailid peavad olema korralikult raami külge kinnitatud
8.8. Tehniline kontroll
Võistlustehnika ja võistlusvarustuse tehniline kontroll toimub enne treeningut või/ ja enne starti ootetsoonis. Kontrollimisele kuulub võistlusratas (võib olla kaks), võistlusvarustus (s.h. kiiver, kaitsmed, prillid, võistlusriided,saapad) vastavalt FIM-i tehnilistele tingimustele. Pärast kukkumist teostatakse vajadusel täiendav kontroll. Mootori kubatuuri mõõtmine toimub protestide alusel.
Kontrollimisele kuuluvad:
 Lenkstangid ja juhtheeblid:
Lenkstangi laius min 600mm ja max 850mm. Lenkstanil risttoruga peab olema keskel
kaitsebolster. Lenkstangil ilma risttoruta peab olema kinnitusklambril kaitsebolster.
Käepidemete otsad peavad olema kaetud tahke materjaliga, näiteks kummiga.
Kergesulamist lenkstangide parandamine keevituse teel on keelatud.
Kõik juhtheeblite otsad peavad olema kuul-lõpuga, diameeter vähemalt 16 mm.
Gaasirulli juhikud peavad olema isesulguvad, kui neid käega ei hoita.
 Rattad :
Kõik rattale ettenähtud mutrid, kruvid, kodarad peavad olema paigaldatud.
 Rolleri vastavus tehnilistele tingimustele.
 Kaitseriietus ja saapad.
8.9. Sõitja kaitsevarustus:
Kõikidel treeningsõitudel ja võistlustes osalejatel on kinnise lõuaga kaitsekiivri kandmine kohustuslik. Kiiver peab olema korralikult kinnitatud,hästi istuma ja olema heas korras. Kiivril peab olema lõuarihmaga kinnitussüsteem. Kõik kiivrid peavad omama vähemalt ühte ametlikku rahvusvahelist markeeringut, e. Standardit. Avatud kiivri korral on kaitseprillide kasutamine kohustuslik.
Tugevast materjalist riietus peab katma ära käed ja jalad .Kindad kohustuslikud! Tugevast materjalist kõva tallaga jalanõud peavad olema kinnised ja katma ära hüppeliigese. Motospordiks mõeldud põlve- ja küünarnukikaitsmed kohustuslikud.
Klassides “70sport” ja “70racing” on soovituslik kasutada spetsiaalset nahast võidusõiduriietust. Tekstiilist riietuse kandmisel nendes klassides on lisaks eelpool nimetatud kaitsmetele kohustuslik kanda rindkerekaitset.
8.10. Titaan ja kergesulamid:
Titaani kasutamine raami konstruksioonides, esimestes amortisaatorites, lenkstangides, lenkstangi võllides ja ratta võllides on keelatud. Teiste kergsulamite kasutamine rattavõllides on samuti keelatud. Titaansulamit sisaldavate mutrite ja poltide kasutamine on lubatud.
8.11. Kütus:
Pliivaba kütus peab vastama FIM spetsifikatsioonidele.
8.12 Transponderite paigaldus:
Transponderi aluse paigaldamise kõrgus maapinnast ei tohi ületada 120 cm. Transponderi alus tuleb paigaldada maapinna suhtes vertikaalselt ja nii, et kinnitussplint jääks ülespoole. Transponderi alus paigaldatakse 2 (kahe) plastist vitsaklambri abil. Paigaldab võistleja, vajalik on vitsklambrite olemasolu. Transponder paigaldatakse alusele 1 (ühe) splindi ja 1 (ühe) plastist vitsaklambri abil. Paigaldab võistleja. Esimesel võistlusel ostab võistleja endale transponderi aluse (10 €). Transponderi aluse rendi tasu on 2.-€. Võistleja on kohustatud jälgima aluse kinnituse korrasolekut enne treeningut ja starte. Peale viimast sõitu on võistleja kohustatud
tagastama transponderi puhastatuna registreerimis kohta, saamaks tagasi litsentsi. Mittetagastamise korral peatatakse võistleja litsents kuni transponderi tagastamiseni ja peale 40 € tasumist. Transponderi kaotamisel või selle võistleja süül kõlbmatuks muutumisel peatatakse võistleja litsents kuni transponderi maksumus on tasutud.
8.13. Võistlusrattal peab olema kolm võistlusnumbrit.
Võistlusratta number peab olema hästi loetav ja standardile vastav (nn. kunstilised numbrid on keelatud).
Numbri minimaalne kõrgus on 120 mm, numbri joone minimaalne laius 20 mm, numbri minimaalne laius 60 mm. Minimaalne vahe kahe numbri vahel on 10 mm. Võistlusnumbri värv ja taustavärv peavad vastama punkti 8.14. tingimustele.
Võistluste käigus peab võistleja tagama kohtunikele numbri loetavuse. Võistlejad peavad kasutama võistlustel temale kinnitatud stardinumbrit. Võistlejad, kes on tulnud Eesti MV arvestuses kohtadele 1 kuni 3 on õigus kasutada antud klassis kohale vastavat stardinumbrit.
Võistlejad, kes ei ole registreerinud oma stardinumbrit kuni 15.04.12 e-mailil: mario@supermoto.ee kaotavad eelmise aasta numbrite kehtivuse.
8.14.Numbrite ja numbrialuste värvikombinatsioonid vastavalt klassidele:
“Standard50” - valge taust, must number.
“4-takti” – must taust, kollane number.
“Sport 70” – must taust, valge number.
“Racing 70” – kollane taust, must number.
8.15. Võistlejatel on soovitav kanda võistlusriiete seljal või seljakaitsmel võistlusnumbrit ja perekonnanime.
9. Tulemuste arvestus
9.1. Võistlejale arvestatakse punkte alljärgnevalt:
9.2. EKV arvestus : I-25 ,II-22,III -20,IV-18,V-16,VI-15 ............20 koht-1 punkt
9.3. Paremusjärjestus selgitatakse võistlussõitudes saavutatud punktide liitmise teel.
9.4. Võrdsete punktide korral osutub paremaks see võistleja, kellel on rohkem I, II, III jne. kohti. Nende võrdsuse korral otsustab paremuse parem koht viimases sõidus. Eesti KV paremus selgitatakse sõitudes saavutatud punktide liitmisel. Võrdsete punktide korral osutub parimaks see võistleja, kellel on rohkem I, II, III jne. kohti. Nende võrdsuse korral otsustab paremuse parem koht viimases sõidus. Tulemuse
saavutamiseks võistlussõidus on vaja võistlejal läbida 75% distantsist Mitte finišeerunud võistlejale antud stardi eest punkte ei anta.
9.5. Peale võistluse lõppemist peab korraldaja viivitamatult edastama võistluse tulemused
EMF-ile ja EMF-i poolt teatatud meediakanalitele vastavalt EMF-i poolt kehtestatud korrale.
9.6. Eesti KV etappidel on korraldaja kohustatud autasustama iga masinaklassi vähemalt I, II ja III koha saavutanud sportlast meenetega (soovitavalt medal,karikas, korraldaja meene jne.) EKV-te üldarvestuses arvestatakse peetud võistlusstartidest maha kaks halvimat punktisummat.
10. Kõrvaline abi rajal
10.1. Igasugune kõrvalise abi andmine võistlusrajal on keelatud, erandina võivad seda teha
kohtunikud seisva rolleri eemaldamiseks rajalt.
10.2. Tehnilise abi osutamine on lubatud vaid selleks ettenähtud tsoonis.
11. Eelregistreerimine, registreerimine võistluspäeval, osavõtumaksud
11.1. Ühel võistluspäeval võib võistelda kahes masinaklassis.
11.2. Osavõtutasu suuruseks ühel võistlusel on 15€. Kui puudub võistlejalitsents, saab osta nn ühekordse litsentsi (30 € võistluse kohta, mis sisaldab nii kindlustust kui osavõtutasu).
11.3. Võistlustele eelregistreerimine on kohustuslik ja lõpeb võistluseelsel neljapäeval kell 20.00. Võistlejad, kes ei ole eelregistreerunud õigeaegselt, peavad tasuma täiendavalt + 15 €.
11.4. Registreerimine võistluspäeval toimub ainult juhendis näidatud ajal.
12. Start – finiš
12.1. Ootetsooni sisenemisel on sõitmine ja töötav mootor keelatud. Ootetsoonis on suitsetamine keelatud. Kui juhendis on näidatud startide täpsed ajad, suletakse ootetsoon 10 minutit enne starti. Hilinejatel lubatakse valida stardikoht viimsena. Võistlejad lubatakse stardiväljakule 5 minutit enne stardi algust. Kui juhendis ei ole näidatud täpseid startide kellaaegasid, siis vahetult peale eelmise sõidu liidri finišeerimist.
Võistlejad lubatakse stardiväljakule peale stardikohtuniku märguannet: rohelist lippu või vilet.
12.2. Kui võistlejad on saabunud stardi alale ja võtnud sisse oma stardipositsioonid suunatakse võistlejad rehvi soojendus ringile. Kui on alanud stardiprotseduur siis hilinejaid starti enam ei lubata.
12.3. Abistajaid stardiväljakule ei lubata.
Startimise märguandeks näidatakse tahvlit “15” 15-ks sekundiks, pärast seda tahvlit “5”. Foori tuled kustuvad 5 kuni 10-ne sekundi jooksul tahvli “5” näitamise momendist alates.
12.4. Võistlejatel on õigus paluda stardiandmist 1 minuti võrra edasi lükata, tõstes selleks käe, kuid mitte pärast tahvli “15” näitamist.
12.5.. Kui peakohtuniku otsusel tuleb anda kordus-start, peatatakse võistlejad vähemalt 150 – 200 m enne esimese ringi lõpetamist või esimesel võimalusel. Kordus-start antakse, kui kõik võistlejad on saabunud stardiväljakule.
12.6. Võistleja suhtes, kes tegi valestardi (”varastamine”), rakendatakse „+10 SEC“ karistust, mis tähendab, et võistlejale näidatakse võistlussõidu esimese viie ringi jooksul vähemalt kahe ringi välttel
musta tahvlit kirjega „+10 sec“ koos võistlejanumbriga . Võistleja sõiduajale lisatakse 10 sekundit.
12.7. Kui sõidu liidril on täitunud sõiduaeg, alustatakse alates sõidu liidrist kõigile sõidus
osalejatele 2 viimase ringi näitamist. Märguanneteks on tahvel “2” ja tahvel “1”.
12.8. Peale sõidu liidri finišeerimist on kontrollaeg 2 minutit.
13. Võistlusrada
13.1. Raja pikkus peab olema minimaalselt 800 m ja maksimaalselt 1750 m. Raja laius on minimaalselt 5 meetrit.
Võistlusrada peab olema treeningute alguseks ette valmistatud täies pikkuses. Ei tohi esineda kõrvalisi esemeid, ettevalmistatud võimalused vee ärajuhtimiseks kohtadest kus see tekkib vihma korral. Rada ei tohi tolmata. Raja kastmine peab olema lõppenud 1 tund enne treeningute algust. Võistluse käigus, kui rajal tekib tolm, võib võistlussõitu jätkata tingimusel, et võistleja näeb rada ja teisi võistlejaid vähemalt 15 meetri ulatuses sõidu suunas. Otsuse võistlussõidu katkestamise kohta teeb peakohtunik. Otsuse võistluse jätkamise kohta teeb žürii koosseisus: žürii esimees, peakohtunik, jätkavate masinaklasside võistlejate esindajad (valitakse rahvusvahelise kogemusega võistlejad).
13.2. . Raja tähised peavad olema valmistatud puust või elastsest materjalist, mille kõrgus maapinnast ei ületa 300 mm ja diameeter ei ületa 25 mm. Rajatähisteks võib kasutada sõiduauto rehve kurvide sisemiste piiretena asetatuna horisontaalselt maapinnaga ja mitte üksteise peale asetatuna omavahel kokku seotuna.
13.3. Rajakohtunikud peavad olema vähemalt 16 aastat vanad; omama kohtuniku litsentsi või olema läbinud võistluste-eelse seminari; täitma ainult rajameistri korraldusi; jälgima võistlust sõidusuunas ja andma kohe kollase lipuga märku takistustest, mis on tekkinud tema jälgimisalas; salvestama kõik võistlustingimuste rikkumised; koheselt andma märku meditsiinilise kiirabi vajadusest; mitte lahkuma oma kohalt ilma selleks rajameistrilt luba saamata.
13.4. Võistlusrada peab olema planeeritud nii, et raja igas punktis oleks võimalik anda
meditsiinilist abi.
13.5. Võistlusrajal peab olema eraldatud koht mehaanikutetele võistlejate abistamiseks
(abistamistsoon).
13.6. Finišipaik peab olema rajatud nii, et ringilugejad asetseksid risti finišijoonega ja võistlejad oleksid eelnevalt rajal nähtavad 50 m ulatuses. Finišipaik peab olema piiratud piiretega, et sinna ei satuks kõrvalised isikud, takistamaks kohtunike tööd.
13.7. Rada peab olema rajatud nii, et peale finišeerimist ei ületaks võistleja võistlusrada, vaid
temale on eraldatud ohutu tee boksialasse. Raja minimaalne laius peab olema vähemalt 5 meetrit
13.8. Minimaalne vahe võistlusraja ja mis tahes sellel kohal paikneva takistuse vahel ei tohi olla alla 3 meetri.
13.9. Võistlusteks peab olema koostatud võistlusraja skeem mõõtkavas 1:1000.
Võistlusrada peab olema tähistatud täies ulatuses.
14. Distantsi lõikamine
Kui võistleja on sunnitud kas võistlusratta käivitamiseks või mingil muul põhjusel rajalt lahkuma ja kui selle tagajärjel võib tekkida võistlusdistantsi lühendamise, rajaelemendi vahelejätmise või koha parandamise võimalus, peab ta võistluse jätkamiseks naasma rajale kohast, kus toimus väljasõit.
Ajatreeningul ja võistlussõitudel on kohustuslik rajastruktuuri jälgimine. Keelatud on sõita elementide kõrvalt või väljaspool rada. Kui sellega saavutatakse kiirem ringi läbimine või parem aeg ajatreeningul, karistatkse sõitjat +10 sekundi lisamisega.
15. Protestid
15.1. Protesti teise võistleja või kohtuniku kohta võivad esitada kõik võistlejad klubi esindaja kaudu.
15.2. Protest esitatakse ainult kirjalikult, näidates ära EMF-i juhatuse poolt kinnitatud dokumendi “Rollerite võistlustingimused 2012” või võistlusjuhendi punkti, mida rikuti.
15.3. Protest esitatakse peakohtuniku nimele ja antakse peasekretärile, kes märgib sellele esitamise kellaaja.
15.4. Protesti võib tagasi võtta ainult peakohtuniku loal.
15.5. Protest võistleja või tema võistlusratta kohta tuleb esitada mitte hiljem kui 10 minutit peale antud sõidu liidri finišeerimist.
15.6. Kui protest on esitatud enne antud võistleja starti, teatab sellest protesti all olevale võistlejale peakohtunik.
15.7. Protesti võistlustulemuste kohta võib esitada kuni 30 minutit peale tulemuste avaldamist.
15.8. Protest peab olema lahendatud ühe tunni jooksul selle esitamise momendist. Kui põhjused protesti esitamiseks selgusid peale võistluse lõppu, võib protesti esitada EMFi Supermoto alajuhi nimele 3 päeva jooksul.
15.9. Protest võistlusraja kohta tuleb esitada enne viimase treeningsõidu lõppu. Otsuse võistluse jätkamise osas teeb võistluse žürii, kuhu kuuluvad võistluse žürii esimees, peakohtunik, võistluse direktor. Žüriil on võimalik rada lühendada, muuta, ära jätta Eesti MV arvestus, võistlused edasi lükata.
15.10. Protesti korral võsitlustehnika kubatuuri kohta peab võistleja,tema mehaanik (esindaja) tagama mootori avamise tasemini mis võimaldab silindri töömahu mõõtmisi.Mõõtmisi teostab ja tulemuse kinnitab oma allkirjaga tehnilise kontrolli vanem.Tulemus esitatakse võistluse peakohtunikule. Kõik kulud mis kaasnevad mootori avamisega kannab võistleja või tema esindaja. Juhul kui võistleja või tema esindaja keeldub mootori avamisest siis seda tõlgendatakse samaväärselt ülemõõdulise silindriga.
15.11. Protestimakse on 100.- €.(võistlustulemuste kohta) Protestimaks on 200.- € (ühe võistlusratta kubatuuri mõõtmiseks)
15.12. Protesti esitajale makstakse raha tagasi, kui protest osutus õigustatuks. Alusetu protesti puhul tagasimakset ei toimu. Kui protest nõuab kubatuuri kontrolli ja selle käigus selgub, et protest oli alusetu, makstakse 50% summast protesti all olevale võistlejale.
16. Treeningute ja startide kord
16.1. Vabatreening (võib jaguneda vastavalt võistlejate hulgale kaheks(A ja B) vabatreeninguks või on üks treening) – 10 minutit. 16.2. Ajatreening, mille põhjal selguvad stardikohad (A ja B) – 10 minutit;
17. Stardijärjekorra valik
17.1. Kui võistlustel on kasutusel ajamõõtmissüsteem, valib võistleja nii I kui ka II starti koha vastavalt kvalifikatsiooni sõidus saavutatud tulemusele.
17.2. Ajamõõtmissüsteemi puudumisel: kuni antud masinaklassi meistrivõistluste esimese etapini on aluseks stardinumber 1 kuni 10, külalisvõistlejatel on stardivaliku positsioonid 11., 13., 15., jne.
- II starti toimub kohavalik vastavalt I sõidus saavutatud tulemusele.
18. Kohtunike tegevus ja võistluskontroll
18.1. Supermotovõistluste läbiviimiseks vajalik kohtunikekogu koosseis :
- võistluse direktor
- peakohtunik
- peasekretär
- start-finiš vanem ja kohtunikud
- rajameister
- ajamõõtjad
- tehnilise kontrolli kohtunikud
- rajakohtunikud
19. Võistluste järelvalve
19.1. Võistluste järelvalvet teostab žürii, mis koosneb järgmistest liikmetest: võistluse direktor, peakohtunik.
19.2. Peakohtunik valib kohtunikekogu vastavalt kinnitatud dokumendi “Rollerite Võistlustingimused 2012” korrale.
20. Žürii õigused
20.1. Erandjuhtudel muutma juhendit.
20.2. Määrama karistusi ja trahve.
20.3. Kõrvaldama peakohtuniku või korraldaja ettekande põhjal võistluselt võistleja või tema esindaja, kes on süüdi võistlustingimuste rikkumises või on võistluse ajal keeldunud täitmast kohtunike korraldusi.
20.4. Erakorralistel põhjustel võistlust edasi lükkama.
20.5. Lühendama võistlustrassi.
20.6. Lõpetama võistlus.
21. Peakohtunik
21.1. On vastutav võistluse läbiviimise eest vastavalt kehtivale dokumendile “Supermoto
võistlustingimused” ja võistlusjuhendile.
21.2. On kohtunikekogu esimees.
21.3. Kinnitab võistluspaiga üleandmis-vastuvõtmisakti.
21.4. Kontrollib võistluse läbiviimiseks vajaliku varustuse olemasolu ja korrasolekut.
21.5. Korraldab kohtunikele seminari.
21.6. Jälgib, et oleks tagatud võistlejate, pealtvaatajate ja kohtunike ohutus.
21.7. Annab 24 tunni jooksul korraldajale üle võistlusprotokollid ja aruanded vastavalt EMFi
juhatuse poolt kinnitatud vormidele.
21.8. Eemaldab võistluselt kohtunikke, kes ei täida temale pandud kohustusi.
21.9. Muudab üksikute kohtunike otsuseid, kui on isiklikult veendunud nende otsuste
ebaõigsuses.
21.10. Eemaldab võistluselt võistlejaid, kelle võistlusrattad on muutunud võistluse käigus ohtlikuks nii võistlejatele kui ka teistele isikutele, ja kelle käitumine ei vasta FIM- i spordikoodeksis sätestatule.
21.11. Katkestab võistluse, kui võistluse edasine käik seab ohtu võistlejate ja/või pealtvaatajate
elu või kui ei ole võimalik teha kindlaks võistlustulemusi.
21.12. Peakohtunikul võib olla asetäitja, kes täidab tema korraldusi, peakohtuniku äraolekul
tegutseb peakohtuniku õigustes.
22. Peasekretär
22.1. Allub võistluse peakohtunikule.
22.2. Tagab sekretariaadi tööks vajalike dokumentide ja vahendite olemaolu.
22.3. Tagab esialgsete võistlustulemuste avaldamise.
22.4. Pärast võistlustulemuste ametlikku kinnitamist žürii poolt vormistab võistlusprotokollid.
22.5. Registreerib avaldusi.
23. Peaajamõõtja
23.1. Kasutab ainult EMF-i juhatuse poolt kinnitatud ajamõõtmissüsteemi.
23.2. Tagab tööks vajalike vahendite olemasolu ja korrasoleku ning õigeaegse paigaldamise
võistluspaigas.
23.3. Valmistab ette ja kirjutab alla ajamõõtmise protokollidele ning teistele vajalikele
lisadokumentidele ning esitab need peasekretärile.
23.4. Edastab võistluse tulemused EMF-i juhatuse ja korraldaja poolt antud adressaatidele.
24. Tehnilise kontrolli vanem
24.1. Teostab võistlustehnika ja varustuse tehnilist kontrolli võistlustele registreerimisel
ja/või enne treeningutele ja starti minekut. Vajadusel teostab erinevate sõlmede
markeerimist (rehvid, silinder, raam).
24.2. Esitab tehnilise kontrolli tulemused peasekretärile.
24.3. Vastavalt vajadusele teostab võistluse käigus järelekontrolli omades selleks
vajaminevaid vahendeid. Järelkontrolli tulemuste kohta koostab akti, mis edastatakse
peasekretärile.
24.4. Tagab tööks vajaminevad vahendid ja töökoha.
25. Start-finiši vanem
25.1. Juhib stardi- ja finišikohtunike tööd ning vastutab võistluse ajakavast ja kehtivast
dokumendist “Rollerite võistlustingimused 2012” täpse kinnipidamise eest.
25.2. Esitab stardiprotokollid peasekretärile.
25.3. Informeerib viivitamatult peakohtunikku valestardi toimumusest.
25.4. Tagab start - finiši kohtunike tööks vajalike vahendite olemasolu ja korrasoleku.
25.5 Kontrollib stardifoori korrasolekut (stardifoori mittekorrektse töötamise
korral informeerib sellest koheselt peakohtunikku).
26. Kohtunik võistlejate juures
26.1. Korraldab võistlejate saabumist võistluspaika.
26.2. Võistluse ajal peab olema kättesaadav peakohtunikule.
26.3. Tegeleb info edastamisega sekretariaati, on informaator boksis.
27. Rajameister
27.1. Juhib rajaehitusega seotud töid.
27.2. Lähtub raja elementide ehitamisel radadele kehtivatest normidest.
27.3. Määrab koos peakohtunikuga rajakohtunike postide arvu.
27.4. Kontrollib rajakohtunike varustust.
27.5. Kogub rajakohtunikelt informatsiooni võistlejate tegevuse kohta.
27.6. Vastutab rajakohtunike tegevuse eest rajal.
27.7. Juhendab raja korrastustöid võistluse käigus.
27.8. Informeerib peakohtunikku esmaabivajadusest ja raja seisukorrast.
28. Kohtunike lipud ja märguanded
28.1. Kohtunikud võivad raja igas punktis näidata lippudega võistlejatele
märguandeid, millele võistlejad peavad alluma.
28.2. Lippude mõõdud on 750 - 600 cm.
28.3. Punane lipp - kõigil võistlejatel peatuda.
28.4. Must lipp koos võistleja numbriga - peatuda võistlejal, kelle numbrit näidati
28.5. Roheline lipp - rada on vaba.
28.6. Kollane lipp ( liikumatu ) - oht rajal, vähendada kiirust.
28.7. Kollane lipp ( liigub üles alla ) - tõsine oht, olla valmis peatuma,
ohutsoonis eesliikujast möödasõit keelatud.
28.8. Sinine lipp ( liikuv ) - anna möödujale teed.
28.9. Must-valge ruudustikuga lipp – finiš.
28.10. Tahvel numbriga 2 - kaks ringi finišini.
28.11. Tahvel numbriga 1 - üks ring finišini.
28.12. Tahvel numbriga 15” - 15 sekundit tahvlini 5”.
28.13. Tahvel numbriga 5”- foori tuled kustuvad peale 5 sekundi möödumist
( 5 – 10 sekundi jooksul)
28.14. Tahvel +10 SEC koos võistleja numbriga- antud võistlejale on määratud trahv +10 sekundit mis lisatakse tema sõiduajale.
29. Karistused võistlejatele, korraldajatele ja kohtunikele
29.1. Hilinemine registreerimisele - võimalusel kahekordne osavõtumakse.
29.2. Võistlejalitsentsita võistlusel osalemine – võistluskeeld 3 kuud.
29.3. Tehnilistele nõuetele mittevastava võistlustehnika kasutamine – võistluskeed 3 kuni 6
kuud või trahv 1000.- €.
29.4. Osalemine valel treeningul – trahv 50.- € või starti mittelubamine.
29.5. Ootetsooni ja starditsooni nõuete mittetäitmine – starti mitte lubamine või trahv 50.-€
29.6. Raja lõikamine - tulemuse tühistamine.
29.7. Kiivrita sõitmine - starti mittelubamine või trahv 100.- €.
29.8. Ohtlik sõit boksis – starti mittelubamine või trahv 100.- €.
29.9. Kohtunike korralduste mittetäitmine – starti mittelubamine või trahv 100.- €.
29.10. Klubi esindajate, mehaanikute, treenerite, võistlejate tegevus, mis on vastuolus
EMF-i põhimõtete ja tegevussuundadega ja kahjustab Supermoto ja kogu EMF-i mainet - karistatakse klubi EMF juhatuse otsusega rahatrahviga 500 kuni 1000 €. Trahv peab olema tasutud 1 kuu jooksul. Karistuse mitte tasumisel peatatakse antud klubi võistlejate litsentsid ja klubi kuuluvus EMF koosseisu .
29.11. Kohtunikud - noomitus, kõrvaldamine, litsentsi äravõtmine.
29.12 Korraldajatele määrab karistuse EMF-i juhatus.
Kõigi käesolevates reeglites kajastamata jäänud punktides juhindutakse üldlevinud arusaamadest ja reeglitest.Nüüdseks võistluskalender paigas, Eesti karikavõistlused rolleritele toimuvad:

20. Mai Tartus 1.etapp
9. Juuni (Riia) Bikernieki 2. etapp
8. juuli Rapla 3. etapp
5. August Pärnu 4. etapp
1. September Aravete 5. etapp

Rollerite 6. etapi koht ja aeg on täpsustamisel!4. Henry Jõemees
5. Sander Suigussaar
6. Rasmus Sepp
7. Tenel Tilk
9. Camex (Fredderic Grünberg)
11. Karl Lõbus
12. Jaan Kaunissaar
13. Mehis Elmi
14. Stenolink
15. Motohobi
19. Joel Maaniit
21. Veiko Lembinen
32. Ilmar Lusenberg
58. Sander Veski
81. Ants Parik
82. Hants Parik
88. Camex
100. Heiti Tuisk


Supermoto EESTI MV II etapp
Võistlusjuhend
1. Aeg, koht, määrang, masinaklassid
Võistluse aeg: 20.05. 2012 a.
Võistluse koht: Tartu Lõunakeskuse parkla
Võistluse määrang: Eesti MV II etapp
Masinaklassid: Open; Open Hobby; Scooters 50; Scooters 4 stroke 50; Sport 70; Racing
2. Võistluse korraldus
Korraldaja Äksi MK reg.nr. 80109705
Direktor Meelis Pärtelpoeg +372 56 69 3832
Peakohtunik Margus Ostnik +372 50 45 659
Peasekretär Liis Ostnik + 372 59 00 8809
Peaajamõõtja Andres Heinsalu +372 51 11 213
SM Komisjoni esindaja Ivar Kiil
3. Ajakava

Pilt

Stardi ootetsoon suletakse 10.min enne stardi algust ja stardikohtadele lastakse 5 min. enne ettenähtud stardi aega, millele järgneb 1 tutvumisring.
Võistlejate registreerimine ja ajavõtu andurite väljastamine 20.05.2012a. kell 08:00 kuni 10:00
4. Võistlustingimused
Võistlus toimub EMF-i poolt kinnitatud dokumendi “Supermoto Võistlustingimused 2012” alusel.
Osavõtutasu: Open 30€, Open Hobby 25€, Scooters 15€
Eelregistreerimine: kuni neljapäeva (18.05.2012) õhtu kella 20.00 ni http://www.msport.ee/index.php?page=204
Eelregistreerimist mittekasutajatel kohapeal osavõtutasu + 10 €!
Osavõtutasu tasumine toimub kohapeal samaaegselt registreerimisega võistlusele (tasuda saab ainult sularahas).
5. Autasustamine
Auhindade ja karikatega autasustatakse kõikide masinaklasside kolme paremat (kahe sõidu kokkuvõttes)


Vasta

Mine “Rollerid”